English

Newyddion

 

Medi 2019


 

Galway

Mae aelodau'r Côr yn edrych ymlaen i deithio i ddinas Galway yn Iwerddon ddiwedd mis Hydref eleni i berfformio mewn dau gyngerdd yng nghwmni côr merched Cana-mi-gei. Byddwn yn codi arian at Hospis Galway yn sgîl y daith. Byddwn yn aros tair noson yng ngwesty'r Imperial.

 

Aelodau Newydd – Côr ar i fyny

Ifor Jones, Jamie Randle

 

Crysau Polo

Mae ein crysau polo newydd wedi eu noddi gan gwmni R J Williams a'i Feibion, Talsarnau ac yn dangos logo Isuzu. Byddwn yn eu gwisgo mewn cyngerdd byr yn nhafarn y Llong, Talsarnau yn Nhalsarnau ar nos Fercher, Hydref 11 a hefyd yn yr Ŵyl Gwrw yn Llanbedr ar nos Wener, Medi 20.

 

Dyddiadur

 

Medi 20 – Gŵyl Gwrw Llanbedr am 6.00

October 11 – Ship Aground, Talsarnau am 9.00


 

 

 

Eisteddfod Cenedlaethol Bae Colwyn 1985

 

Yn ddiweddar, daeth aelod o'r Côr o hyd i feirnadaeth o berfformiad y cor yng Nghystadleuaeth Corau Meibion o dan 40 yn yr Eisteddfod Cenedlaethol ym Mae Colwyn yn 1985.