English

Newyddion

 

Chwefror 2019

 

CYFARFOD BLYNYDDOL


Ethol swyddogion


Swyddogion fel y llynedd

Cadeirydd: Ifan Lloyd Jones

Is-gadeirydd: Mervyn Williams

Llywydd Anrhydeddus: Idris Williams


Bydd adroddiad llawn yn dilyn yn fuan.


 

Gdansk

Mae’r aelodau yn edrych ymlaen yn fawr at gael canu yn Gdansk yng ngwlad Pwyl yn ystod mis Mai eleni.  Byddant yn aros yno am 4 noson ac yn canu mewn llefydd gwahanol yn y ddinas hardd hon.

 

Aelodau Newydd – Côr ar i fyny

Daeth tri cyn-aelod yn ôl i rengoedd y Côr yn ddiweddar, David Jones, Gareth Edwards a Roger Owen.  Yn ôl a ddeallwn mae rhai eraill ar fin ymuno hefyd.  Mae dechrau’r flwyddyn yn amser da i ymuno – beth amdani?

 

Crysau Polo

Rydym yn y broses o archebu set o grysau newydd ar gyfer eu defnyddio’n bennaf ym misoedd yr haf pan fo’r hin yn gynnes.

 

Cyngerdd y Pasg

Bydd y côr yn canu yn:

Bermo ar Ebrill 13

Neuadd Gymuneddol Dyffryn Ardudwy ar nos Sul, Ebrill 21.

Llandudno Mai 7 ac Awst 6.


 

 

 

Eisteddfod Cenedlaethol Bae Colwyn 1985

 

Yn ddiweddar, daeth aelod o'r Côr o hyd i feirnadaeth o berfformiad y cor yng Nghystadleuaeth Corau Meibion o dan 40 yn yr Eisteddfod Cenedlaethol ym Mae Colwyn yn 1985.